MAALÄMPÖ

Maalämpökaivojen asennustyöt – Koski | Turku | Lounais-Suomi

Maalämpöä saadaan maaperään varastoituneesta auringon energiasta. Jotta maaperän lämpö saadaan hyödynnettyä esimerkiksi talon lämmityksessä, kallioon porataan kaivo, johon asennetaan lämmönkeruuputkisto. Lämpö siirtyy putkistosta lämpöpumppuun, josta energia siirtyy edelleen rakennuksen lämmitysjärjestelmään.

Maalämpökaivo voidaan sijoittaa vaunuporauskoneillamme ahtaallakin tontilla aina sille sopivaan paikkaan, mahdollisimman lähelle rakennuksen lämpöpumppua. Tällöin vaakatason putkistolinja ei aiheuta kustannuksia ja ympäristövauriot jäävät vähäisiksi.

Tutustu myös kesäasunnon vesilaitteisiin

Maalämpökaivon asennus

Tarvittavan lämmönkeruureiän määrä (syvyys) on helppo laskea, kun ensin tiedetään rakennuksen kokonaislämmöntarve kW, josta 2/3 otetaan kallioperästä. Kallioperästä saadaan lämpöä 3° C lämpöerolla noin 40–50 W / metri. Esimerkiksi jos kokonaislämmöntarve on 9 kW, tarvitaan porareikää vähintään 130 m + maan ja vesipinnan välinen tyhjä osuus. Lämpöpumpun koko voidaan valita suoraan valmistajan laatimista taulukoista tai laskea tarkoitukseen laaditulla tietokoneohjelmalla.

Maalämpökaivon asennus voidaan tarvittaessa jakaa kahteen osaan:

  • Reiänporaus, lämmönkeruuputkiston asennus ja lämpönestetäyttö putkiin.

  • Kokonaisurakkana reiänporaus, lämmönkeruuputkisto ja lämpöpumppu asennettuina sekä koekäytettyinä (ns. avaimet käteen -toimituksena).

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!