PORAKAIVOJEN HUOLTOTYÖT

Porakaivojen huoltotyöt pitkällä kokemuksella – Koski | Turku | Lounais-Suomi

Porakaivo vaatii huoltoa säännöllisin väliajoin. Ajan kuluessa kaivoon kertyy saostumia, mikä vaikuttaa veden laatuun. Huoltovälin pituus riippuu juuri veden laadusta ja kaivon käytöstä.

Teemme porakaivojen huollot pitkän kokemuksen ja tehokkaan laitteiston voimin. Huoltotöihin kuuluvat kaivojen korkeapainepesut ja pumppujen korjaukset. Tarvittaessa koko pumppulaitteisto voidaan vaihtaa uuteen.

Hyvin tehdyllä huollolla voidaan parantaa veden laatua ja esimerkiksi vähävetisten kaivojen tuottoa. Huollon arvio tehdään aina asiakkaan kuvauksen sekä mahdollisten vesianalyysien perusteella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!